Menu55 - Takara Shirakabegura Kimoto Junmai
9,09 €209 Kč$9,90
0

<Takara Shirakabegura Kimoto Junmai

65% polishing ratio