Menu55 - Takara Shirakabegura Kimoto Junmai
9,46 €209 Kč$10,34
0

<Takara Shirakabegura Kimoto Junmai

65% polishing ratio